صنایع آلومینیوم آبسکون

مقدمه

ایـن مجموعه صنعتی در مسـیر حرکت و رشـد خـود از بـدو تأسـیس در سـال 1379 بـا پیگیـری خـط مشـی کیفـی و دانـش محـور، تاکنـون موفـق بـه کسـب افتخـارات زیـر گردیده اسـت:

  • اولین شرکت ایرانی در صادرات پروفیل صنعتی آلومینیوم به اروپای غربی از جمله آلمان و هلند
  • اولین دریافت کننده برند برتر در تولید پروفیل آلومینیوم در ایران
  • تولید انواع پروفیل های صنعتی مورد استفاده در نرده، خودرو، لوازم معماری و سایر صنایع در قالب همکاری با معتبرترین برندهای ایرانی
  • تولید انواع پروفیل های مورد استفاده در صنعت ساختمان از جمله سیستم های درب و پنجره ترمال بریک و غیر ترمال بریک
  • تولید انواع پروفیل های مورد استفاده در دکوراسیون، پارتیشن و نمای ساختمان از جمله انواع کرتین وال آلومینیومی-شیشه ای
  • ارائه خدمات آندایزینگ پروفیل، ورق و قطعات
  • ارائه خدمات پوشش پودری الکترواستاتیک پروفیل، ورق و قطعات
abescon-image001